Vragen van bewoners op 25 maart 2024

Hieronder de punten die de bewoners ons meegaven aan het einde van de bijeenkomst met daarbij een korte reactie daarop.

Gezamenlijke inkoop

Natuurlijk onderzoeken of er door gezamenlijke inkoop van apparatuur en montage prijsvoordeel te bereiken is.

Wat als ik niet mee wil doen? Moet ik meegaan met de keuze van mijn woningtoezicht?

Deze vraag is bij FAQ al gedeeltelijk beantwoord. Voor bewoners van woningen van ‘Thuis gelden de regels die de woningbouwvereniging vaststelt.

Keuzehulp moet een zo compleet mogelijk plaatje van mogelijke oplossingen geven en niet meteen te veel voorsorteren.

We zullen een zo compleet mogelijke keuzehulp samenstellen.

Keuzehulp moet een zo compleet mogelijk plaatje van mogelijke oplossingen geven en niet meteen te veel voorsorteren.

We zullen een zo compleet mogelijke keuzehulp samenstellen.