In ’t Zand werken we samen aan duurzaamheid van vandaag en morgen.

In 2022 heeft de gemeente Son en Breugel aangegeven samen met bewoners een plan op te willen stellen hoe te komen tot een aardgasvrije wijk ’t Zand. In ’t Zand is al veel verduurzaamd zoals woningen die overwegend goed geïsoleerd. Ook worden steeds meer zonnepanelen geplaatst. Met veel groen en een actieve buurttuin heeft ook de natuur een plek in de wijk. De gemeente ziet bij veel bewoners enthousiasme en betrokkenheid voor duurzaamheid. Daarom werd ’t Zand als één van de eerste wijken benaderd om aardgasvrij te worden.

Deze website is door en voor bewoners van ’t Zand. Het is de (virtuele) plek om voortgang, informatie en inspiratie te delen en waar we eenvoudig contact met elkaar kunnen maken.

Waarom een werkgroep?

Klik hier om te zien wie de medebewoners zijn die momenteel de werkgroep vormen.

Wat is ons doel?

We willen samen een plan maken om als wijk ’t Zand in 2030 aardgasvrij te zijn. Samen met (mede)bewoners en samen met de gemeente. Door tijdig te beginnen kunnen we oplossingsrichtingen op een rij zetten en als bewoners valideren wat ons wel en niet kan helpen. Door ons te organiseren hebben we direct invloed. Het einddoel is dat alle bewoners handvatten krijgen om slimme keuzes te maken. Die kunnen vanzelfsprekend per huishouden, per woning verschillen. Meer weten over het doel? Lees hier.

Waar staan we nu?

Op 31 januari 2023 is vanuit de gemeente een bijeenkomst in het Dommelhuis georganiseerd voor alle bewoners van ’t Zand. Die was druk bezocht en verschillende bewoners hebben aangegeven met de gemeente mee te willen denken. Het vervolg is geweest dat in een aantal bijeenkomsten gesproken is over hoe dit aan te pakken. Er is in kaart gebracht waar de wijk nu staat (nulmeting). Aanvullend onderzoek vindt nu plaats middels z.g. woningscans.

Er wordt een gewerkt aan een procesmatig totaaloverzicht. Dat wordt binnenkort gepubliceerd.

Komende maanden gaat het plan gemaakt worden hoe ’t Zand in 2030 aardgasvrij kan zijn. Dit plan willen we in mei 2024 presenteren.

Laatste nieuws